Film & foto

Våra erfarenheter från filmproduktion samlar allt från TV-reklam till presentationsfilm, via utbildningsfilm och dokumentärer och givetvis kan vi också hjälpa till med att ta fram enklare filmer och stillbildsfoton för t ex mässor eller hemsida.