Skip to main content

Torsdag 24 september
Kl 13:00-13:15 Hej och välkommen!
Erik Löfgren, Energidalen hälsar välkommen

Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande Sollefteå (C)

LOKAL AFFÄRSNYTTA
13:15-14:30

Gabriel Duveskog JP Vind, nu byggs vindparken Hocksjön i Sollefteå kommun nära Jämtlandsgränsen. 

Christer Andersson Vindkraftcentrum. Digital affärsplattform för fler lokala och regionala affärer.

Så kan globala drift- och underhållsaffärer bli regionala

  • Film med entreprenör, två entreprenörer och en konsult berättar om sina erfarenheter
  • Paneldialog med lokala entreprenörerna Ann-Christine Lindqvist – Nylands sstäd, Gustav Bruno – EAG Rental Hyrakiner, Ingemar Jonsson – Ramsele-Edsele företagarförening, Anders Hildebertzon – Statkraft

KAFFE 14.30 – 15:00
15:00-16:30

Calle Birgersson och Katrin Normark Jonsson, Åsele Näringslivsstiftelse. Så här jobbar Åsele med företagande i vindkraftens spår.

Hans Pahlin Energidalen Sollefteå kommun. Har varit projektledare för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” med fokus på lokal och regional affärsnytta vid vindkraftsetablering.

Mia Karlsson, VD Höga Kusten Destinationsutveckling AB. Driven entreprenör som delar med sig av sina visioner för besöksnäringen och hur hon ser att denna och vindkraftbranschen kan utvecklas sida vid sida.